Të tjera

Takohet Grupi Punues për propozime rreth kornizës ligjore...

Grupi Punues (GP) i krijuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) për propozimin dhe gjetjen e zgjidhjeve për…

Korrik 25

Të tjera

Përfundon faza e parë e fushatës së edukimit...

Qershor 2023, Graçanicë – Gjatë muajit qershor Aktiviteti “Riciklimi ka rëndësi” ka zbatuar fushatën edukuese për qytetarët e Graçanicës rreth…

Korrik 8

ndreqe.com

Vizito platformen

5189

raportuar

1657

ndrequr

3900

perditesime

Infografikat e fundit

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel lokal

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel lokal

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel qendror

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel qendror

Videot e fundit

Shkeljet e ndërmarrjeve publike në prokurim publik

Shkeljet e ndërmarrjeve publike në prokurim publik

Si të kërkoni të drejtën tuaj për kompensim në rast të dëmit të shkaktuar nga autoritetet publike?

Si të kërkoni të drejtën tuaj për kompensim në rast të dëmit të shkaktuar nga autoritetet publike?