Të tjera

Përfundon faza e parë e fushatës së edukimit...

Qershor 2023, Graçanicë – Gjatë muajit qershor Aktiviteti “Riciklimi ka rëndësi” ka zbatuar fushatën edukuese për qytetarët e Graçanicës rreth…

Korrik 8

Të tjera

Mbështje për mbledhësit e mbeturinave të riciklueshme dhe...

05 korrik 2023, Graçanicë – Sot, Aktiviteti “Riciklimi ka rëndësi” u ka dorëzuar mjete dhe veshje pune mbledhësve joformalë të…

Korrik 7

ndreqe.com

Vizito platformen

5189

raportuar

1657

ndrequr

3900

perditesime

Infografikat e fundit

Faza e para-tenderimit

Faza e para-tenderimit

Tenderët emergjent

Tenderët emergjent

Videot e fundit

Monitorimi i prokurimit publik në ndërmarrjet publike lokale dhe rajonale (prill – qershor, 2023)

Monitorimi i prokurimit publik në ndërmarrjet publike lokale dhe rajonale (prill – qershor, 2023)

Monitorimi i prokurimit publik në ndërmarrjet publike lokale dhe rajonale nga D+

Monitorimi i prokurimit publik në ndërmarrjet publike lokale dhe rajonale nga D+